Ngày 04/7/2017 vừa qua , tại trường Mầm non Cam Đường đã diẽn ra công tác bàn giao giữa hai đồng chí Hiệu tưởng